Trobada informativa amb els centres escolars

Confirmació assistència:     Benvolguts, Des del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) estem en un procés de reestructuració per adaptar-nos als nous temps i a les necessitats de la nostra societat en quan a la descoberta i el gaudi de la natura des de l'òptica mes àmplia: pedagògica, lúdica, esportiva, cultural i científica. El CEC va ser fundat l’any 1876 com a conseqüència de la Renaixença i com a factor aglutinant de la intel·lectualitat del moment. Ha jugat [...]