Descripció de l'activitat

Descobrir la Fauna del Llobregat

Els aiguamolls són un dels ecosistemes on podem trobar una elevada biodiversitat a causa de les diferents condicions ambientals que s’hi donen. Aquesta sortida ens permetrà veure els diferents ambients i organismes que hi ha; però també podrem entendre el mosaic divers de paisatges a partir de la intensa acció humana que hi ha tingut lloc, abans i ara.

Ítems principals: Què és un aiguamoll. Diversitat de condicions ambientals. Fauna dels aiguamolls. L’impacte ambiental de l’actuació humana sobre el territori.
Ítems complementaris: Espais protegits de Catalunya. Flora dels aiguamolls.

Assignatures relacionades: CN, TEC, SOC, EViP.

PODEM ADAPTAR ELS CONTINGUTS A LES VOSTRES NECESSITATS O REDUIR ELS CONTINGUTS PER FER-LA MÉS LÚDICA

Objectiu principal: Observar la diversitat biològica existent i relacionar-ho amb la diversitat d’ambients existents. Entendre l’acció humana com a factor que modifica i condiciona el territori.

PUNT D’INICI: Aiguamolls del Llobregat.

ADREÇAT A: Primària, ESO, BAT, CFGM, CFGS.

TEMPORADA: tot l’any.

HORARI: tot el dia (acordat amb els mestres)

MATERIAL PERSONAL: calçat esportiu i/o de muntanya, motxilla, cantimplora, roba d’abric i dinar.

Metodologia: Visualització de la fauna a camp obert i en aguaits o pantalles. Explicacions verbals amb el suport d’un dossier en paper prèviament preparat. El dossier pot contenir activitats per a realitzar in situ. Participació de l’alumnat en el debat dels principals aspectes tractats.

Observacions: Aquesta activitat es basa en passejar i observar la diversitat de paisatges i organismes i relacionar-los amb les condicions ambientals que s’hi troben.

Voleu saber encara més

Demanan’s més informació

Nombre (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Asunto

Mensaje